091. Pinus sylvestris.

091. Pinus sylvestris.

Tab. — fig. a. b. ett förstoradt fjäll på ett honhänge. Inom hvart sådant fjäll sitta 2 honor, i början utan särskilta eller synliga pistiller, men med ett enda gemensamt märke, som ännu synes på fullmogna kottfjäll. Honornas fruktämnen tillväxa efter befrödningen och förvandlas slutligen till de vid fig. d tecknade 2:ne vingade frön. — c. ett förstoradt hanhänge, skildt från de öfriga.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Plantago major.