093. Plantago major.

093. Plantago major.

Tab. — fig. a. Blomfoder, fruktämne och pistill. — b. Blomma med ståndare och pistill. — c. En fullständig blomma med alla dess delar; alla figurerna äro förstorade.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Plantago major.