098. Salix caprea.

098. Salix caprea.

Tab. — fig. a. honblomster — b. en liten stjelk med ett honhänge — c. hanblomster — d. en gren med hanhänge — e. fröhus — f. några frön — g. ett ensamt frö — h. en qvist med honhängen som hysa mogna frö.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Salix caprea.