101. Polytrichum commune.

101. Polytrichum communis.

Tab. — fig. a. föreställer mossan i nat. storlek — b. ett hannestånd med fortskjutande stam. — *. öfversta delen ell. stjernan utbredd. — c. en kapsel i nat. storlek — d. förstorad med affallit lock, att tänderne synas samt hinnan som förenar dem — e. locket. — f. lufvan — g. toppen af ett hannestånd öppnad, att Frömjölssäckarne synas — h. toppen af ett honstånd i ett blad förstorad.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Polytrichum commune.