103. Populus tremula.

103. Populus tremula.

Tab. — fig. a. honblomster med fruktämne och håningshus — b. ett fjäll af honhänget — c. en ståndare sedd på sidan — d. densamma sedd uppifrån — e. hanhängets fjäll — f. hanblomster med ståndare och håningshus — g. en qvist af hanträdet då det blommar — h. en dylik af honträdet — i. en qvist med löf.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Populus tremula.