113. Sphagnum capillaceum. Sphagnum cymbifolium.

113. Sphagnum capillaceum. Sphagnum cymbifolium.

Tab. — fig. a. Sph. capillaceum i naturlig storlek — b. en del af stammen något förstorad — c. Sph. cymbifolium äfven i naturl. storl. — d. en gren större gjord — e. en hannknapp omgifven med sin safttråd — f. pistillens form — g. en kapsel — alla mer ock mindre förstorade.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Sphagnum capillaceum. Sphagnum cymbifolium.