127. Veronica beccabunga.

127. Veronica beccabunga.

Tab. — fig. a. Pistill och fruktämne. — b. en blomma. — c. blomfoder. — d. fröhus och e frön; allt förstoradt.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Veronica beccabunga.