143. Scolopendrium lingua.

143. Scolopendrium lingua.

Tab. — fig. a. ett stycke af stambladets ena hälft och undra sida, som visar fröredningens läge emellan bladets ådror, till skillnad från Trikomanen, som har dem uppå bladådrorna; förstoradt. — b. artförändring med oordentligt inskurna bräddar på stambladet.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida 143. Scolopendrium lingua..