010. Oxalis acetosella.

010. Oxalis acetosella.

a. ett blomfoder. — b. en utbredd blomma i nat. storlek. — c. en ståndare. — d. ett håningshus med sina 5 pistiller och — e. ett frö, förstorade.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Oxalis acetosella.