020. Solanum dulcamara.

020. Solanum dulcamara.

Fig. a. pistillen. — b. ståndarnes knappar hopsittande. — c. en bärklase.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Solanum dulcamara.