026. Rubus arcticus.

026. Rubus arcticus.

Tab. — a. förstorad ståndare. — b. pistill. — c. bär.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Rubus arcticus.