028. Merulius Cantharellus.

028. Merulius Cantharellus.

På Tabellen ses en längs efter sönderskuren eller klufven svamp, som visar att den ej är ihålig.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Merulius cantharellus.