159. Veronica officinalis.

159. Veronica officinalis.

Tab. — fig. a. blomma med 4 blomblad, af hvilka det nedåt sittande är minst; 2 ståndare och i pistill. — b. en dylik utdragen från blomfodret, då ståndarne, fästade på blompipen medfölja, men icke pistillen sedd på sidan. — c. pistill och frukterna förstorade. — d. blomfoder med pistill och fruktämne. — e. frö. — f. fröhus i naturlig storlek.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 159. Veronica officinalis.