160. Pimpinella saxifraga.

160. Pimpinella saxifraga.

Tab. — fig. a. en förstorad blomma. — b. ett frö.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 160. Pimpinella saxifraga.