161. Rumex acutus.

161. Rumex acutus.

Tab. — fig. a. en förstorad blomma, med 6 ståndare, mångklufvet märke, 5 blomblad och blomfoder. — b. fröskal med kornlika upphöjningen midtpå; något förstoradt. — c. gren med frö.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 161. Rumex acutus.