172. Parnassia palustris.

172. Parnassia palustris.

Tab. — fig. a. ett förstoradt håningshus. — b. fröhus med qvarsittande blomfoder, håningshus och filamenter efter ståndarne; i naturl. storl. — c. frö. — d. ett dylikt förstoradt.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 172. Parnassia palustris.