173. Agaricus deliciosus.

173. Agaricus deliciosus.

Tab. — fig. a. en ung Risksvamp. — b. en gammal djupt skålig med koncentriska ringar och nedlöpande skifvor. — c. en ung, klufven i tu, för att visa stjelkens ihålighet såsom en pip. — d. skifvornas ordning.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 173. Agaricus deliciosus. Riska.