178. Sium latifolium.

178. Sium latifolium.

Tab. — fig. a. en blomma. — b. ett frö, sedt på sidan. — c. fröet, sedt ofvanifrån; alla 3 förstorade. — d. frö i naturlig storlek.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 178. Sium latifolium. Bredbladig Sium.