179. Agaricus alliaceus.

179. Agaricus alliaceus.

Tab. — fig. a. och e. storväxta varieteter af Löksvampen, sedda på olika sätt. — b. — c. och d. äro mindre och vanligare artförändringar i olika åldrar. — f. visar fotens ihålighet; stundom är denna pip fylld med en tät, fin, nätformig väf. — Foten på figurerna a. och e. är något för tjock.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 179. Agaricus alliaceus. Löksvamp.