182. Verbena officinalis.

182. Verbena officinalis.

Tab. — fig. a. blomma, med blomfoder och dervid fästad blomskärm. — b. blomfoder. — c. en öppnad blomma med ståndarne och pistillen; alla förstorade. — d. frö. — e. ett ensamt förstoradt frö. — f. de 4 i bottnen af blomfodret hopsittande fröen, förstorade.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 182. Verbena officinalis. Järnört.