183. Glecoma hederacea.

183. Glecoma hederacea.

Tab. — fig. a. blomfoder med pistill. — b. ståndare, hvars knappar utgöra ett kors. — c. en blomma, öppnad; alla något förstorade.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 183. Glecoma hederacea. Jordrefsört.