184. Agaricus torminusus.

184. Agaricus torminusus.

Tab. — fig. a. en liten upp och ned vänd svamp. — b, en dylik, sedd uppifrån och något på sidan. — c. en halfväxt svamp. — d. en fullväxt, hvars skifvor äro tydligt nedlöpande och hatten ofta af fjällika slarfvor mera ojemn än på figuren. — e. en klufven svamp, som visar dess ihåliga fot och ludna inböjda kant, kring hatten.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 184. Agaricus torminosus. Bitter-riska.