190. Rumex acetosa.

190. Rumex acetosa.

Tab. — fig. 1. rot, stjälk och blad. — 2. växtens öfre del med hanblommor och örtblad. — 3. toppen af ett annat stånd med honblommor. — 4. toppen af ett honstånd med frö; alla i naturlig storlek. — a. honblomma med sina 3 blomfoderblad och stjernformiga märken, — b. hanblomma. — c. fröskal; alla förstorade. — d. frö uttagit ur skalet eller kapslen. — e. det samma afskurit och förstoradt.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 190. Rumex acetosa. Ängsyra.