191. Fucus vesiculosus.

191. Fucus vesiculosus.

Tab. — fig. a. en del af stambladet med de så kallade hanblåsorna, afskurna. — b. en vårta af de förmodade honblåsorna. — c. en ganska mycket förstorad vårta af samma slag, hvaraf ses att den har andra strödda vårtlika punkter på sig. — d. en förstorad del af samma blåsa med sin vårta och dess öppning. — e. de för frö ansedda små kroppar, förstorade.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 191. Fucus vesiculosus. Blåsfukus.