196. Antirrhinum linaria.

196. Antirrhinum linaria.

Tab. — fig. a. vanliga Sporrblomsörten. — b. dess blomma öppnad. — c. en artförändring, beskrifven under namn af Ant. Peloria. — d. dess öppnade blomma med 5 blomsporrar eller håningshus.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 196. Antirrhinum linaria. Sporrblomma.