206. Urtica urens.

206. Urtica urens.

Tab. — fig. a. hanblomma, förstor. — b. fro. — c. honblomma, förstor. — d. en tagg, förstorad.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 206. Urtica urens. Etternäsla.