207. Achillea ptarmica.

207. Achillea ptarmica.

Tab. — fig. a. ett 2könadt blomster — b. ett honblomster; båda förstorade — c. en sammansatt blomma, hvars strålblomster äro borttagna, för att visa blomfodrets beskaffenhet.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 207. Achillea ptarmica. Nys-akillea.