208. Erysimum alliaria.

208. Erysimum alliaria.

Tab. — fig. a. en förstorad blomma, som har mistat de vid e fastade blombladen — b. en blomma i naturligt tillstånd, förstorad. — c. rot, stjelk och rotblad — den gren med fröskidor i naturlig storlek.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 208. Erysimum alliaria. Hvitlöks-krasse.