211. Salix viminalis.

211. Salix viminalis.

Tab. — fig. a. en liten gren af ett hanträd i blomma — b. honblomma, förstorad — c. hanblomma, förstor. — d. en dylik af ett honträd, hvars öfra blomhängen äro nyss utslagna, men de nedre fröbärande.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 211. Salix viminalis.