212. Scorzonera humilis.

212. Scorzonera humilis.

Tab. — fig. a. strålblomster — b. diskblomster — c. frö — d. ett af fröfjunens hår eller borst — e. rotblad — f. rot. Utom de 2 sistnämda figurerna, äro alla förstorade.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 3, 1804, sida 212. Scorzonera Humilis.