221. Boletus svaveolens.

221. Boletus svaveolens.

Tab. — fig. a. en liten Sälgticka i naturlig storlek, uppifrån och nedåt genomskuren. — b. ett stycke af undra sidan, som visar pipornas form; förstoradt.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 4, 1805, sida 221. Boletus svaveolens.