Svensk Botanik, band 4, 1805.

Svensk Botanik

Utgifven av

J. W. Palmstruch,

med text författad af

C. Quensel,

Phil. och Med. Doktor, Prof. i Medic. och Farm., Lärare i Kemin och Naturalhist. vid K. Krigs-Akad. på Carlberg, Ledam. af K. Vett. och Vitterh. Samh. i Göteb., samt Intend. vid K. Vett. Ak. Museum.

Fjerde Bandet.

Med Konungens nådigste Privilegium.


Växter 217—288.


Stockholm,

Tryckt hos Carl Delén, 1805.


Svensk Botanik, band 4, 1805. Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.