Peltokorte. — Akerfräken.

Botanical name: 

(Equisetum arvense. L.)

Peltokorte. Åkerfräken. Peltokorte on yleinen aina Lappiin asti, se kasvaa yleensä kuivilla hiekkamailla, pelloilla, tienvarsilla j. n. e.

Tähkää kannattava varsi on ruskea melkein läpikuultava, haaraton, tahattomat varret vihreitä, pitkähaaraisia säteettäisillä pystyillä haaroilla.

Ainoastaan tähättomat varret käytetään lääkkeeksi, ne kootaan heinä- tai elokuulla ja kuivataan ulkoilmassa, suojattuna auringolta.

Kulutus apteekissa on pieni. Kotilääkkeenä kiitetään sitä teen muodossa sangen hyväksi varsinkin virtsa- ja rakko-vioissa sekä vatsaa vahvistavana lääkkeenä. Ulkonaisesti käytetään sitä kylpyihin jalkahikeä vastaan.


Tärkeimmät Kotimaiset Lääkekasvimme, 1913, toimittanut Fr. Virokannas.