Leskenlehti. — Hästhofsört.

Botanical name: 

(Tussilago farfara. L.)
Leskenlehti sisältää maksalle haitallisia pyrrolitsidiini -alkaloideja. Sitä ei pidä enää käyttää. -Henriette.

Leskenlehti. Hästhofsört. Leskenlehti on sangen yleinen aina Lappiin asti, se kasvaa mielellään kosteilla paikoilla, tienvieruilla j. n. e.

Se on aikaiseen keväällä kukkiva vanakasvi, jonka suuret, leveänherttamaiset, nirhalaitaiset lehdet kehittyvät vasta myöhemmin; kukat keltaisia yksinäisessä nykerössä suomuisen vanan latvassa.

Lehdet jotka lääkkeeksi käytetään kootaan kesä- tai heinäkuulla, kuivataan ulkoilmassa ja säilytetään kuivassa paikassa.

Menekki apteekissa ei ole varsin suuri, mutta tarvitaan niitä kuitenkin säännöllisesti joku määrä.

Limaa eroittavan ominaisuutensa takia on les-kenlehtiteetä jo ammoisista ajoista käytetty kurkkuja keuhkokatarrissa, jopa keuhkotaudissakin.


Tärkeimmät Kotimaiset Lääkekasvimme, 1913, toimittanut Fr. Virokannas.