Photo: Acer platanoides 03.

Photo: Acer platanoides 3.

Flowers. Koskela, Helsinki, Finland. Wild. 2002-05-16.


Acer platanoides L.
Engl.: Norway maple.
Deu.: Spitz-Ahorn, Spitzblättriger Ahorn.
Suom.: vaahtera, metsävaahtera.
Sven.: skogslönn.
Fran.: érable plane