Photo: Actinidia deliciosa 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Actinidia deliciosa 1.

Closeup of branch with buds. Kyoto bot.g, Japan. Planted. 2001-05-04.


Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferg.
Engl.: kiwifruit, Chinese gooseberry, kiwi, kiwi fruit, strawberry-peach.
Deu.: Gelbfleischige Kiwi, Kiwi, Chinesischer Strahlengriffel.
Suom.: kiiviköynnös.
Sven.: Kiwi.
Fran.: groseille de Chine.
Bot. syn.: Actinidia chinensis Planch. var. deliciosa (A. Chev.) A. Chev.