Photo: Agrimonia coreana 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Agrimonia coreana.

Flowering plant. Botanical garden Kaisaniemi, Helsinki, Finland. Planted. 2006-08-31.


Agrimonia coreana Nakai
Bot. syn.: Agrimonia velutina Juz.