Photo: Alnus glutinosa 04.

Gallery: 
Photo: Alnus glutinosa 4.

Cones in winter. Annala, Helsinki, Finland. Wild. 2005-01-19.


Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Engl.: common alder, black alder, European alder.
Deu.: Schwarz-Erle.
Suom.: tervaleppä.
Sven.: klibbal, al, grönal.
Bot. syn.: Alnus alnus (L.) Britt., Alnus rotundifolia Mill., Alnus vulgaris Hill., Betula alnus L. var. glutinosa L.