Photo: Argemone pleiacantha 7.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Argemone pleiacantha 7.

Flowering plants. Kew Garden, London, UK. Planted. 2005-09-12.


Argemone pleiacantha Greene
Engl.: southwestern pricklypoppy, white prickly poppy, cowboy's fried egg, crested-poppy, thistle poppy.
Sven.: taggvallmo.
Span.: amapola, chicalote.
Bot. syn.: Argemone platyceras Link & Otto