Photo: Boronia 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Boronia.

Flowering plant, pink flowers. Nunobiki herb garden, Kobe, Japan. Planted. 2001-05-06.


Boronia Smith
Engl.: boronia.
Deu.: Korallenraute