Photo: Brassica oleracea gemm 2.

Photo: Brassica oleracea gemm 2.

'Rubine'. Tiny cabbage heads forming on a purple cultivar. Annala, Helsinki, Finland. Planted. 2004-10-07.


Brassica oleracea var. gemmifera Zenker
Engl.: Brussels sprouts.
Deu.: Rosenkohl, Kohlsprossen.
Suom.: ruusukaali.
Sven.: brysselkål.
Fran.: chou de Bruxelles