Photo: Clematis tangutica 2.

Photo: Clematis tangutica 2.

'Lambdon Park'. Flower. Botanical garden Kaisaniemi, Helsinki, Finland. Planted. 2004-08-24.


Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.
Engl.: golden clematis, golden virgin's bower.
Deu.: Mongolische Waldrebe.
Suom.: kiinankärhö.
Sven.: gullklematis