Photo: Cuscuta europaea 01.

Photo: Cuscuta europaea 1.

Closeup of flowering strand. Lammassaari, Helsinki, Finland. Wild. 1999-07-17.


Cuscuta europaea L.
Engl.: greater dodder, beggarweed, common dodder, devil's guts, European dodder, hellweed, scaldweed, strangle tare.
Deu.: Nessel-Seide.
Suom.: humalanvieras.
Sven.: nässelsnärja, nässelsilke, snarreva, vanlig nässelsnärja.
Bot. syn.: Cuscuta halophyta Fr.