Photo: Digitalis lanata 2.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Digitalis lanata 2.

Flowering plants. Botanical garden Kumpula, Helsinki, Finland. Planted. 2003-07-18.


Digitalis lanata Ehrh.
Engl.: Grecian foxglove, woolly foxglove, wooly digitalis.
Deu.: Wolliger Fingerhut, Griechischer Fingerhut.
Suom.: villasormustinkukka, valkokukkainen sormustinkukka.
Sven.: grekisk fingerborgsblomma