Photo: Digitalis lanata 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Digitalis lanata.

Flowering plant. Toxic. Botanical garden Kumpula, Helsinki, Finland. Planted. 2000-08-23.


Digitalis lanata Ehrh.
Engl.: Grecian foxglove, woolly foxglove, wooly digitalis.
Deu.: Wolliger Fingerhut, Griechischer Fingerhut.
Suom.: villasormustinkukka, valkokukkainen sormustinkukka.
Sven.: grekisk fingerborgsblomma