Photo: Euonymus europaeus 12.

Photo: Euonymus europaeus 12.

Flowering branch. Botanical garden Kaisaniemi, Helsinki, Finland. Planted. 2012-06-13.

Image ID: 
D12 6557