Photo: Gagea lutea 6.

Gallery: 
Photo: Gagea lutea 6.

Flowering plants - a yellow carpet. Botanical garden Kaisaniemi, Helsinki, Finland. Wild. 2008-04-23.


Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.
Engl.: yellow star-of-Bethlehem.
Deu.: Wald-Goldstern.
Suom.: isokäenrieska.
Sven.: vårlök, gullstjärna, vanlig vårlök, våfferdagslök