Photo: Gagea minima 2.

Gallery: 
Photo: Gagea minima 2.

Flowering plants. Botanical garden Kaisaniemi, Helsinki, Finland. Planted. 2006-05-08.


Gagea minima (L.) Ker Gawl.
Engl.: small star-of-Bethlehem.
Deu.: Kleiner Goldstern.
Suom.: pikkukäenrieska.
Sven.: dvärgvårlök, kråklök