Photo: Gagea minima 5.

Gallery: 
Photo: Gagea minima 5.

Flowering patch. Tammisaari archipelago, Finland. Wild. 2007-04-22.


Gagea minima (L.) Ker Gawl.
Engl.: small star-of-Bethlehem.
Deu.: Kleiner Goldstern.
Suom.: pikkukäenrieska.
Sven.: dvärgvårlök, kråklök