Photo: Gentiana septemfida 5.

Photo: Gentiana septemfida 5.

Flowering plants. Botanical garden Kaisaniemi, Helsinki, Finland. Planted. 2006-08-08.


Gentiana septemfida Pall.
Engl.: crested gentian, willow gentian, summer gentian.
Suom.: törmäkatkero, törmäsinikka